1. Αυτοσχέδιο φίλτρο νερού

Το νερό που φτάνει στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού περιέχει διάφορα στερεά (κλαδιά, χώμα, λάσπη) που έχει παρασύρει κατά το πέρασμά του, όπως επίσης μικρόβια και μικροοργανισμούς που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Εκεί, ακολουθείται η παρακάτω αλληλουχία σταδίων για την επεξεργασία του:

1ο στάδιο: προσθήκη χλωρίου (απολύμανση)

Με την προχλωρίωση θανατώνονται τα μικρόβια που υπάρχουν στο νερό και διευκολύνεται η μετέπειτα επεξεργασία του.

2ο στάδιο: προσθήκη θειικού αργιλίου (κροκίδωση)

Η προσθήκη θειικού αργιλίου βοηθά τα στερεά σωματίδια που υπάρχουν μέσα στο νερό να ενωθούν μεταξύ τους και να κατακαθίσουν. Η όλη διαδικασία ονομάζεται κροκίδωση.

3ο στάδιο: καθίζηση

Μετά την κροκίδωση τα συσσωματωμένα στερεά κατακάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής καθίζησης. Με αυτόν τον τρόπο το νερό καθαρίζεται σε ποσοστό 80%.

4ο στάδιο: φίλτρανση

Τα πολύ ελαφρά σωματίδια που δεν κατακάθονται (20%), κατακρατούνται σε ειδικά αμμόφιλτρα, από τα οποία το νερό βγαίνει πλέον καθαρό για να δοθεί προς κατανάλωση.

5ο στάδιο: μεταχλωρίωση

Εφόσον η προχλωρίωση δεν είναι ικανοποιητική, προσθέτουμε συμπληρωματικά χλώριο κατά την είσοδο του νερού στις κλειστές δεξαμενές αποθήκευσης και πριν την είσοδό του στο δίκτυο ύδρευσης.

6. Ο κύκλος του νερού

Το μεγάλο διαφανές γυάλινο δοχείο αντιπροσωπεύει την Γη.
Το νερό, τις θάλασσες.
Το μικρό ποτήρι, τη στεριά.
Η πλαστική μεμβράνη, την ατμόσφαιρα.
Οι σταγόνες που πέφτουν, τη βροχή.

24. Γιατί τα πλοία διαφέρουν μεταξύ τους;

Ακολουθούν διάφοροι τύποι πλοίων που διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος φορτίου που μεταφέρουν.

Πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου
Είναι πλοία που έχουν δικά τους μέσα φορτοεκφόρτωσης και μπορούν να μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό όπως μηχανήματα, σιδηροτροχιές, κ.α. ή άλλα φορτία μέσα σε σάκους, δέματα, κιβώτια και βαρέλια. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η ύπαρξη ενός ενδιάμεσου καταστρώματος σε όλα ή τα περισσότερα αμπάρια για να προστατεύουν και να διαχωρίζουν μεταξύ τους τα φορτία. Είναι μικρά πλοία, το μέγεθός τους δεν ξεπερνά τους 20.000 τόνους και μπορούν να προσεγγίζουν σε λιμάνια με μικρό βάθος.
Τα Liberty που σχεδιάσθηκαν και ναυπηγήθηκαν στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Β’ παγκόσμιου πολέμου με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες σε εφοδιασμό των συμμάχων, αποτέλεσαν ουσιαστικά ένα τύπο πλοίου μεταφοράς γενικού φορτίου.

Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Το εμπορευματοκιβώτιο επινοήθηκε πριν από 75 χρόνια ενώ στις θαλάσσιες μεταφορές χρησιμοποιήθηκε μετά το 1955. Είναι μεταλλικό κιβώτιο, ορθογωνικής μορφής που φορτώνεται εύκολα, παρέχει μεγάλη προστασία στο φορτίο και έχει τυποποιημένες διαστάσεις. Υπάρχει αυτό των 20 ποδών με διαστάσεις 20 x 8 x 8 πόδια (6,1 x 2,4 x 2,4 μέτρα) και των 40 ποδών με διαστάσεις 40 x 8 x 8 πόδια. Μέσα στα εμπορευματοκιβώτια μπορούν να μεταφέρονται διάφορα είδη φορτίων από πολύτιμα αγαθά όπως ηλεκτρονικά είδη μέχρι ρούχα, συσκευασμένα φαγητά αλλά και επικίνδυνα υλικά.
Τα πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια έχουν τα αμπάρια τους διαμορφωμένα σαν κυψέλες με μεγάλα στόμια ώστε να στοιβάζονται γρήγορα. Τέτοια πλοία με ικανότητα να μεταφέρουν μέχρι 14.000 εμπορευματοκιβώτια 20 ποδών, ταξιδεύουν με ταχύτητες 25 κόμβων, ενώ τώρα χτίζονται ακόμη μεγαλύτερα πλοία που θα μπορούν να μεταφέρουν ως και 18.000 εμπορευματοκιβώτια!

Πλοία μεταφοράς ξηρού, χύμα φορτίου
Τα πλοία αυτά μεταφέρουν ομοειδή ξηρά φορτία σε χύμα μορφή όπως είναι ο βωξίτης, γαιάνθρακες, σιτηρά, σιδηρομεταλλεύματα, ζάχαρη, λιπάσματα, τσιμέντο, κ.α. Διαθέτουν ένα ή περισσότερα ενιαία αμπάρια ανάλογα με το μέγεθός τους που κλείνουν στεγανά μετά το πέρας της φόρτωσης ώστε να μη μπορεί θαλασσινό νερό να εισέλθει μέσα σε αυτά και να καταστρέψει το φορτίο ή να δημιουργήσει πρόβλημα στην ευστάθεια του πλοίου. Αυτά που μεταφέρουν μεταλλεύματα με μεγάλο ειδικό βάρος ή "μινεράλια" στη ναυτική γλώσσα έχουν ενισχυμένους πυθμένες στα αμπάρια ενώ σχεδόν όλα έχουν διαμορφωμένα τα αμπάρια τους ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση του φορτίου λόγω των κλίσεων που παίρνει το πλοίο κατά το ταξίδι του.

Δεξαμενόπλοια
Τα δεξαμενόπλοια είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν υγρά φορτία μέσα σε δεξαμενές χρησιμοποιώντας δικές τους αντλίες και σωληνώσεις. Με τα πλοία αυτά μεταφέρονται κυρίως το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα της διύλισής του, όπως η βενζίνη, το μαζούτ, κ.α., καθώς επίσης χημικές ουσίες, φυτικά και ζωικά έλαια και νερό. Τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα εύφλεκτα φορτία εφαρμόζουν ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια των ναυτικών που εργάζονται σε αυτά, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα νέα δεξαμενόπλοια πετρελαίου η απόσταση της εξωτερικής λαμαρίνας από το χώρο των δεξαμενών απέχει από 70 – 120 εκατοστά προσφέροντας προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης. Στα δεξαμενόπλοια συμπεριλαμβάνονται και αυτά που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό ή πετρελαϊκό αέριο, αφού πρώτα τα αέρια αυτά ψυχθούν σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (-162οC) ώστε να συμπιεσθούν και μεταφερθούν στις ειδικά μονωμένες δεξαμενές των πλοίων (LNG).

 

Επιβατηγά πλοία

Ως επιβατηγά πλοία χαρακτηρίζονται τα πλοία εκείνα που κρίνονται κατάλληλα και ειδικά για μεταφορά 12 επιβατών και άνω. Η καταλληλότητα έχει σχέση με ειδικές απαιτήσεις κατά τη ναυπήγηση ή μετασκευή του πλοίου, στη στεγανή υποδιαίρεση αυτού, στο είδος και την επάρκεια σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, καθώς και στην ενδιαίτηση επιβατών. Οι παραπάνω απαιτήσεις τροποποιούνται ανάλογα με την απόσταση από την ακτή που συνήθως ταξιδεύει το πλοίο. Ένα παράδειγμα τέτοιων πλοίων είναι τα κρουαζιερόπλοια τα οποία μπορούν να μεταφέρουν από εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες επιβατών, ενώ συνήθως κάνουν στάσεις σε λιμάνια όπου οι επιβάτες μπορούν να γνωρίσουν τα τοπικά ήθη και έθιμα. Μοιάζουν με πλωτές πόλεις που προσφέρουν κάθε λογής ανέσεις και υπηρεσίες, όπως εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, κινηματογράφους, γυμναστήρια, πισίνες, ακόμη και γήπεδα μπάσκετ και τένις! Άλλα παραδείγματα τέτοιων πλοίων είναι τα επιβατηγά–οχηματαγωγά, όπως και τα ταχύπλοα (επιβατηγά-καταμαράν, επιβατηγά-υδροπτέρυγα, επιβατηγά-αερόστρωμνα).

α) Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, β) Δεξαμενόπλοιο (LNG), γ) Δεξαμενόπλοιο, δ) Πλοίο μεταφοράς ξηρού, χύμα φορτίου.

 

 

 

 
 
 
Αθήνα,