Ο εθελοντής εκπαιδευτικός:

1. Παρουσιάζει το Πρόγραμμα στους μαθητές του.

2. Συμπληρώνει την Αίτηση Συμμετοχής Ομάδας.

3. Μοιράζει στα παιδιά της Ομάδας κονκάρδες του Προγράμματος.

4. Αλληλογραφεί με τους υπεύθυνους του Προγράμματος στη HELMEPA και ενημερώνει τα μέλη της Ομάδας του, όταν χρειάζεται.

5. Ενημερώνει τους υπεύθυνους του Προγράμματος κάθε τρίμηνο με έκθεσή του για τις δραστηριότητες της Ομάδας. Οι δραστηριότητες περιγράφονται συνοπτικά στην αρχή της έκθεσης και ακολουθεί με την ίδια σειρά σχετικό υλικό, εφόσον υπάρχει.

Στόχος κάθε ομάδας είναι να πραγματοποιήσει 15 ή περισσότερες από τις 30 δραστηριότητες και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να είναι υποψήφια για το Συμβούλιο Αντιπροσώπων, αρχίζοντας τον Σεπτέμβριο - αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Παιδική HELMEPA
Εντοπισμός παράνομων χωματερών

 

 
 
 
Αθήνα,