Κάθε Ομάδα εκλέγει τον Αρχηγό της για να είναι ο σύνδεσμος με την Παιδική HELMEPA έχοντας τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Συμπληρώνει την Αίτηση Συμμετοχής και τη στέλνει στην Παιδική HELMEPA μέχρι και την 31η Ιανουαρίου (Αν συμπληρωθεί το όριο συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές άλλες Αιτήσεις).

2. Διαχειρίζεται την απαιτούμενη αλληλογραφία της Ομάδας με το Πρόγραμμα.

3. Μοιράζει στα παιδιά της Ομάδας του τις Ταυτότητες και Κονκάρδες της Παιδικής HELMEPA και τους προτρέπει να τις φορούν κατά τις δραστηριότητες.

4. Ενημερώνει την Παιδική HELMEPA όταν φύγουν μέλη της Ομάδας ή αλλάξουν διεύθυνση. Αλληλογραφεί με την Παιδική HELMEPA και να ενημερώνει τα άλλα παιδιά.

5. Στέλνει κάθε τρίμηνο Έκθεση για τις δραστηριότητες της Ομάδας του στην Παιδική HELMEPA.

Στόχος κάθε ομάδας είναι να πραγματοποιήσει 15 ή περισσότερες από τις 30 δραστηριότητες και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να είναι υποψήφια για το Συμβούλιο Αντιπροσώπων, αρχίζοντας τον Σεπτέμβριο - αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Παιδική HELMEPA
Εντοπισμός παράνομων χωματερών

 

 
 
 
Αθήνα,