Το σχολικό έτος 2017-2018 δεν θα πραγματοποιηθεί ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής.


 
 
 
Αθήνα,