Το Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" υποστηρίζει τις Ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή, αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Εφοδιάζει τους εθελοντές εκπαιδευτικούς, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, με σχετικό υλικό όπως αφίσες, ενημερωτικές εκδόσεις και κονκάρδες.
Αλληλογραφεί με τους εθελοντές εκπαιδευτικούς και δίνει κατευθύνσεις, συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα.
Στελέχη του πραγματοποιούν επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας όπου Ομάδες εκτελούν το Πρόγραμμα για να να ενημερώσουν Eκπαιδευτικούς και να προβάλουν σε τοπικό επίπεδο την ανάγκη και τρόπους πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης.
Καλύπτει σε λογικά πλαίσια τις δαπάνες δραστηριοτήτων των Ομάδων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Για την πραγματοποίηση υψηλής δαπάνης απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση του εθελοντή Εκπαιδευτικού με το συντονιστή του Προγράμματος.
Διανέμει το τριμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο "ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ" στους εκπαιδευτικούς για να το μοιράσουν με τη σειρά τους στα παιδιά κατά την κρίση τους. Το έντυπο θα περιέχει πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέματα.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η HELMEPA απονέμει Αναμνηστικό Δίπλωμα στους εθελοντές εκπαιδευτικούς στους οποίους στέλνει και αντίστοιχα Διπλώματα για να τα μοιράσουν στα μέλη των Ομάδων, αφού συμπληρώσουν, εφόσον θέλουν, τα μικρά ονόματα των παιδιών-μελών.
Αναμνηστικό Δίπλωμα Εκπαιδευτικού
Αναμνηστικό Δίπλωμα Μέλους
Η Ελληνική Ενωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ενημερώνει τα Μέλη της, ελληνόκτητα Πλοία,   Εταιρείες και Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χιλιάδες Ναυτικούς, για το έργο των μαθητών-μελών του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA". Μεταφέρει τις εξελίξεις και επιτεύγματα του Προγράμματος στην Ελληνική και Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) και σε άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται.

 
 
 
Αθήνα,