Το Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" υποστηρίζει τις Ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή, αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Εφοδιάζει τις Ομάδες και τους εθελοντές Εκπαιδευτικούς με σχετικό υλικό όπως ταυτότητες μέλους, κονκάρδες, αφίσες και ενημερωτικές εκδόσεις.
Αλληλογραφεί με τις Ομάδες και δίνει κατευθύνσεις, συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα.
Πραγματοποιεί επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για να έρθει σε επαφή με τις Ομάδες που εκτελούν το Πρόγραμμα, να ενημερώσει Eκπαιδευτικούς για τη λειτουργία του και να προβάλει σε τοπικό επίπεδο την ανάγκη και τρόπους πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης.
Καλύπτει σε λογικά πλαίσια τις δαπάνες δραστηριοτήτων των Ομάδων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Για την πραγματοποίηση υψηλής δαπάνης απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση του εθελοντή Εκπαιδευτικού με το συντονιστή του Προγράμματος.
Προβάλλει το έργο των παιδιών στην παγκόσμια κοινότητα, σε διεθνείς οργανισμούς, και ενημερώνει τις άλλες Ενώσεις (MEPAs).
Διανέμει το τριμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο "ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ" στα μέλη του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA", τους Εκπαιδευτικούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Τύπο, καθώς και Κρατικούς Φορείς.
Η προβολή του έργου των παιδιών-μελών του Προγράμματος είναι η ελάχιστη ηθική επιβράβευση των προσπαθειών που κατέβαλαν στη διάρκεια της συμμετοχής τους.
Η δημοσιοποίηση των δράσεων τους συχνά λειτουργεί και σαν αφορμή για την περιβαλλοντική αφύπνιση και δραστηριοποίηση και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.
Έντυπο "ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ"
Αναμνηστικό Δίπλωμα Μέλους
Η Ελληνική Ενωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ενημερώνει τα Μέλη της, ελληνόκτητα Πλοία,   Εταιρείες και Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χιλιάδες Ναυτικούς, για το έργο των μαθητών-μελών του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA". Μεταφέρει τις εξελίξεις και επιτεύγματα του Προγράμματος στην Ελληνική και Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) και σε άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται.
Οι δραστηριότητες των Ομάδων προβάλλονται και σε ναυτιλιακά περιοδικά και άλλα έντυπα με τα οποία η HELMEPA συνεργάζεται, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Στα μέλη των Ομάδων και τους εθελοντές Εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα η HELMEPA απονέμει Αναμνηστικό Δίπλωμα.
Έπαινος

 
 
 
Αθήνα,