Η υποστήριξη των παιδιών από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και η εθελοντική συμμετοχή Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα, εγγυώνται την επιτυχία του. Η Παιδική HELMEPA στέλνει το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων όλων των Νομών, στην αρχή της σχολικής χρονιάς ώστε να το προωθήσουν στα Σχολεία συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών.
Τοποθέτηση Πινακίδας Μαθητές
Υιοθεσία - Εθελοντικός καθαρισμός ακτής
Εκπαιδευτικοί που θέλουν να δημιουργήσουν Ομάδες του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA", παρακαλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση ή να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του Προγράμματος στην παρακάτω διεύθυνση, τηλέφωνα, fax και email:

Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA
Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη, 171 21, Αθήνα
Tηλ: (210) 9343088, fax: (210) 9407327
e-mail: helmepajunior@helmepajunior.gr
Website: http://www.helmepajunior.gr
 
 
 
Αθήνα,