Παιδική HELMEPA
Ομάδα σχηματίζεται με 8-12 παιδιά που θέλουν να πάρουν μέρος στην κοινή προσπάθεια για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με απαραίτητη προϋπόθεση την εθελοντική συνδρομή ενός εκπαιδευτικού, που θα επιβλέπει και θα συμβουλεύει την Ομάδα στις δραστηριότητές της για την επιτυχή συμμετοχή της στο Πρόγραμμα.


Στόχος κάθε Ομάδας είναι να πραγματοποιήσει 15 ή και περισσότερες από τις 30 δραστηριότητες του Προγράμματος και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα, ώστε να είναι υποψήφια για το Συμβούλιο Αντιπροσώπων.

 

Παιδική HELMEPA
Activity of Team
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής Ομάδας γίνονται δεκτές στο Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Εφόσον ο αριθμός των 7.000 παιδιών συμπληρωθεί πριν το τέλος Ιανουαρίου, δεν θα γίνονται δεκτές άλλες Αιτήσεις.

 
Κάθε Σεπτέμβριο οι Ομάδες των προηγούμενων 12 μηνών αυτόματα διαλύονται.

Τα μέλη τους, αν θέλουν δημιουργούν νέα Ομάδα, σε επόμενη σχολική χρονιά.

 


 
 
 
Αθήνα,