Το Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" εκτελείται με ένα Σχέδιο Δράσης που βάζει τους κανόνες για να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα προς όφελος των παιδιών, του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Το Σχέδιο Δράσης ανανεώνεται κάθε χρόνο με βάση την εμπειρία που αποκτάται, τις συνθήκες που επικρατούν και τις προτάσεις για αλλαγές που γίνονται από Εκπαιδευτικούς.
Οι 13 γεωγραφικές Περιοχές
Τοποθέτηση Πινακίδας
Εκπαιδευτικοί που εθελοντικά δημιουργούν Ομάδες, λειτουργούν το Πρόγραμμα επιβλέποντας τα παιδιά-μέλη των Ομάδων που εκτελούν δραστηριότητες από το Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με κανόνες που θέτει για να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα προς όφελος των παιδιών, του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.


Για να μπορεί η Παιδική HELMEPA να καλύπτει τις δαπάνες των Ομάδων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και να τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη είχε τεθεί ως ετήσιο όριο η συμμετοχή 700 Ομάδων με 7.000 παιδιά.


Ο κάθε εθελοντής Εκπαιδευτικός σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, μπορεί να πάρει μέρος στο Πρόγραμμα, δημιουργώντας μια Ομάδα περίπου 8-12 παιδιών της ίδιας τάξης.

 

Παιδική HELMEPA

Οι μαθητές-μέλη των Ομάδων του Προγράμματος, χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίε:
 

Κατηγορία
Παιδιά-Μέλη
Α
6 - 7  ετών
Β
8 -  9  ετών
Γ
10 - 11 ετών
Δ
12 - 13 ετών

Ειδικές Κατηγορίες
Παιδιά-Μέλη
Ε
Μαθητές διαφόρων ηλικιών (μονοθέσια ή διθέσια σχολεία)
Ν
Παιδιά Νηπιαγωγείων 
Κ
Μαθητές Κέντρων Ειδικής Αγωγής 


.

 
 

 


 
 
 
Αθήνα,