Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Παιδικής HELMEPA, περίπου 91.900 μαθητές και πάνω από 3.350 εθελοντές Εκπαιδευτικοί σε 1.295 σχολεία όλης της χώρας έχουν πάρει μέρος στο Πρόγραμμα.

Μέχρι σήμερα, εκτός του Νομού Αττικής, η μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών στο Πρόγραμμα προέρχεται από το Νομό Μεσσηνίας με 7.870 παιδιά και ακολουθούν η Ζάκυνθος με 7.340 παιδιά, ο Νομός Μαγνησίας με 6.530 παιδιά, η Χίος με 3.500 παιδιά και ο Νομός Θεσσαλονίκης με 3.360 παιδιά.
Συμμετοχή παιδιών 1993-2016
Στατιστικά Παιδικής HELMEPA

Τη σχολική χρονιά 2015-2016, περίπου το 75% των παιδιών-Μελών συμμετείχαν για πρώτη φορά στην Παιδική HELMEPA, ενώ το υπόλοιπο 25% είχε συμμετάσχει τουλάχιστον άλλη μία φορά στο παρελθόν.

Από τη σχολική χρονιά 1995-1996, συμμετέχουν στην Παιδική HELMEPA και νηπιαγωγεία από όλη τη χώρα, των οποίων ο αριθμός αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο. Ο ενθουσιασμός που παρατηρείται στις Ομάδες αυτές, αλλά και τα θετικά σχόλια των Εκπαιδευτικών τους, δείχνουν πως η Παιδική HELMEPA έχει μεγάλη απήχηση και στα μικρά παιδιά.


 
Η πιο δημοφιλής δραστηριότητα των Ομάδων Παιδικής HELMEPA το σχολικό έτος 2015-2016 ήταν η δημιουργία κατασκευών με άχρηστα υλικά και ακολουθούν: "Ανακυκλώνω υλικά" και "Διανέμω το ενημερωτικό υλικό της HELMEPA". Όσον αφορά την ενότητα «Σαλπάρω για τη Γνώση - Μαθαίνω για τη Ναυτιλία», οι δραστηριότητες που συγκέντρωσαν την προτίμηση των παιδιών ήταν οι: "Ενημερώνομαι από τους ειδικούς" και "Φτιάχνω την ΑΒ του πλοίου και της θάλασσας".

 
Στατιστικά Παιδικής HELMEPA
Παιδική HELMEPA
Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της δραστηριότητας της Ανακύκλωσης Υλικών, πολλές Ομάδες εισήγαγαν στο σχολείο τους προγράμματα Ανακύκλωσης σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς. Η ανταπόκριση των παιδιών στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης είναι μεγάλη κυρίως σε Ομάδες Νηπιαγωγείων. Ακολουθώντας το παράδειγμα των παιδιών η συμμετοχή όλων μας στην ανακύκλωση των απορριμμάτων πρέπει να γίνει τρόπος ζωής!
 
 
 
Αθήνα,