Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Προγράμμτος "Παιδική HELMEPA", περίπου 100.000 μαθητές και πάνω από 3.600 εθελοντές Εκπαιδευτικοί σε 1.360 σχολεία όλης της χώρας έχουν πάρει μέρος στο Πρόγραμμα.

Μέχρι σήμερα, εκτός του Νομού Αττικής, η μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών στο Πρόγραμμα προέρχεται από το Νομό Μεσσηνίας με 7.940 παιδιά και ακολουθούν η Ζάκυνθος με 7.770 παιδιά, ο Νομός Μαγνησίας με 6.670 παιδιά, ο Νομός Θεσσαλονίκης με 3.830 παιδιά, και ο Νομός Έβρου με 3.760 παιδιά.
Συμμετοχή παιδιών 1993-2016
Στατιστικά Παιδικής HELMEPA

Τη σχολική χρονιά 2016-2017, περίπου το 70% των παιδιών-Μελών συμμετείχαν για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA", ενώ το υπόλοιπο 30% είχε συμμετάσχει τουλάχιστον άλλη μία φορά στο παρελθόν.

Από τη σχολική χρονιά 1995-1996, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" και νηπιαγωγεία από όλη τη χώρα, των οποίων ο αριθμός αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο. Ο ενθουσιασμός που παρατηρείται στις Ομάδες αυτές, αλλά και τα θετικά σχόλια των Εκπαιδευτικών τους, δείχνουν πως το Πρόγραμμα έχει μεγάλη απήχηση και στα μικρά παιδιά.


 
Η πιο δημοφιλής δραστηριότητα των Ομάδων του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" το σχολικό έτος 2016-2017 ήταν η δημιουργία έργων με άχρηστα υλικά και ακολουθούν: "Ανακυκλώνω υλικά" και "Καθαρίζω την αυλή του σχολείου μου, το Δάσος ή το Πάρκο". Όσον αφορά την ενότητα «Σαλπάρω για τη Γνώση - Μαθαίνω για τη Ναυτιλία», οι δραστηριότητες που συγκέντρωσαν την προτίμηση των παιδιών ήταν οι: "Ενημερώνομαι από τους ειδικούς" και "Φτιάχνω την ΑΒ του πλοίου και της θάλασσας".

 
Στατιστικά Παιδικής HELMEPA
Παιδική HELMEPA
Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της δραστηριότητας της Ανακύκλωσης Υλικών, πολλές Ομάδες εισήγαγαν στο σχολείο τους προγράμματα Ανακύκλωσης σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς. Η ανταπόκριση των παιδιών στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης είναι μεγάλη κυρίως σε Ομάδες Νηπιαγωγείων. Ακολουθώντας το παράδειγμα των παιδιών η συμμετοχή όλων μας στην ανακύκλωση των απορριμμάτων πρέπει να γίνει τρόπος ζωής!
 
 
 
Αθήνα,