Παιδική HELMEPA
Σκοπός του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" είναι να δώσει μέσω εθελοντών εκπαιδευτικών, περιβαλλοντική εκπαίδευση στα παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες.

Με τη συμμετοχή τους αυτή, τα παιδιά γνωρίζουν το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας μαθαίνοντας πόσο σημαντικό είναι και γιατί πρέπει να το προστατεύουμε. Μέσα από τις δραστηριότητες του Προγράμματος αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ της καθημερινής ατομικής συμπεριφοράς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι η λύση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως είναι τα σκουπίδια στις ακτές, δε δίνεται μόνο από ΟΤΑ και κυβερνήσεις αλλά και από την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά του καθενός μας.
Το Πρόγραμμα συμβάλλει ακόμη στη δημιουργία συλλογικού πνεύματος ανάμεσα στους εθελοντές-μέλη του. Τα μέλη κάθε Ομάδας μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού.
Υιοθεσία - Εθελοντικός καθαρισμός ακτής
Μήνυμα για την ημέρα Περιβάλλοντος - Εθελοντικός καθαρισμός ακτής

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι τα μέλη του Προγράμματος "Παιδικής HELMEPA", με τις εμπειρίες που αποκτούν από τη συμμετοχή τους, να ευαισθητοποιούνται και να γίνονται οι πιο αποτελεσματικοί φορείς σωστών περιβαλλοντικών μηνυμάτων στην τοπική τους κοινωνία.
 
 
 
 
Αθήνα,