ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΟΔΟΣ
Τ.Κ. - ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
E-mail
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΟΔΟΣ
Τ.Κ - ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
E-mail
 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΤΑΞΗ
ΠΑΛΑΙΟ
ΜΕΛΟΣ
ΝΕΟ
ΜΕΛΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΕΛΗ«Σας ενημερώνουμε ότι το ανανεωμένο Σχέδιο Δράσης και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 28 Ιουλίου 2017 και αναμένεται έγκριση.»
   
 
 
Αθήνα,