«Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» γίνονται δεκτές
από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και την 31η Ιανουαρίου»

   
 
 
Αθήνα,