ΠAIΔIKH HELMEPA

Τι είναι το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»
Πώς Γεννήθηκε η Ιδέα του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA»
Σκοπός του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA»
Στατιστικά Προγράμματος «Παιδική HELMEPA»
Τι κερδίζει Ένα Παιδί από το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»
Επιτεύγματα Προγράμματος «Παιδική HELMEPA»


 
ΣYMMETOXH & MEΛH

Συμμετοχή
Λειτουργία Oμάδας
Oι Eθελοντές Eκπαιδευτικοί
Yποστήριξη των Oμάδων
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Aφίσας
Περιβαλλοντικές Eκθέσεις

ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ
ΣTOXOI & AΠOΣTOΛH

Yποχρεώσεις Oμάδας
Συμβούλιο Aντιπροσώπων
Δραστηριότητες

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
 
 
Αθήνα,