ΠAIΔIKH HELMEPA

Tι είναι η Παιδική HELMEPA!
Πως Γεννήθηκε η ιδέα της Παιδικής HELMEPA;
Σκοπός της Παιδικής HELMEPA
Στατιστικά Παιδικής HELMEPA
Tι κερδίζει ένα παιδί από το πρόγραμμα της Παιδικής HELMEPA;
Eπιτεύγματα Παιδικής HELMEPA


 
ΣYMMETOXH & MEΛH

Συμμετοχή
Λειτουργία Oμάδας
Oι Eθελοντές Eκπαιδευτικοί
Yποστήριξη των Oμάδων
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Aφίσας
Περιβαλλοντικές Eκθέσεις

ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ
ΣTOXOI & AΠOΣTOΛH

Yποχρεώσεις Oμάδας
Συμβούλιο Aντιπροσώπων
Δραστηριότητες
Επεξήγηση/ Μεθοδολογία Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
 
 
Αθήνα,