Οι Ομάδες δραστηριοποιούνται στις
13 γεωγραφικές περιφέρειες που
φαίνονται στον χάρτη
Είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα της HELMEPA που προσφέρει κάθε χρόνο μέσω εθελοντών εκπαιδευτικών, περιβαλλοντική εκπαίδευση σε 7.000 περίπου μικρούς μαθητές.

Οργανωμένοι σε Ομάδες των 8-12 από εθελοντή εκπαιδευτικό και με την επίβλεψή του, εκτελούν δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πατρίδας μας, στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" πραγματοποιείται από το "Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση". Το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο είναι πιστοποιημένο από τoν Γερμανικό Νηογνώμονα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008.

 


 
 
 
Αθήνα,