Οι Ομάδες δραστηριοποιούνται
και συναγωνίζονται μεταξύ τους στις
13 γεωγραφικές περιφέρειες που
φαίνονται στον χάρτη
Είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα της HELMEPA που προσφέρει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε περίπου 7.000 μικρούς μαθητές που γίνονται εθελοντικά μέλη του, να ενημερωθούν και αναλάβουν δράση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πατρίδας μας.

Οργανωμένοι σε Ομάδες των 10 και υπό την επίβλεψη ενός εθελοντή εκπαιδευτικού, οι μαθητές επιλέγουν και πραγματοποιούν δραστηριότητες του Προγράμματος για διάστημα ενός έτους.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" πραγματοποιείται από το "Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση". Το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο είναι πιστοποιημένο από τoν Γερμανικό Νηογνώμονα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008.

 


 
 
 
Αθήνα,